丈 (4E08)
image of 丈 (4E08)
Hong Kong: Big-5, Level 1

Primitive Zhengma

codefull code
ao
aos